Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


Zadnja izmjena: 07.06.2022

Opći uvjeti poslovanja web trgovine 3Vendo © sastavljeni su u skladu sa Zakonomom o zaštiti potrošača (ZVPot/ Uradni list Republike Slovenije, br. 20/1998 (25/1998 revidirano), Uradnim listom Republike Slovenije Slovenija, br. 23/1999, 110 /2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Dec. US: U-I-218/04-8, 46/2006 Dec. US: U-I-218/04-31, 126 /2007, 86/2009, 78/2011), Zakonom o elektroničkom poslovanju (ZEPEP/Službeni glasnik RS, broj 57/2000, Službenim glasnikom RS, broj 30/ 2001-ZODPM-C, 25/2004, 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1/Ur.l. RS, br. 86/ 2004, Ur.l. RS, br. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) na temelju preporuka Gospodarske zbornice Slovenije, propisa koji uređuju nadležnost Tržišnog inspektorata Republike Slovenije i međunarodnih kodeksa e-poslovanja.

Internet trgovinom 3Vendo © upravlja tvrtka Kompetentost d.o.o. pružatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu „pružatelj“).

Opći uvjeti poslovanja uređuju rad 3Vendo ©, prava korisnika te poslovni odnos između davatelja i kupca.

DOSTUPNOST INFORMACIJA (SAŽETAK ZAKONODAVSTVA)

Ponuditelj se obvezuje kupcu uvijek dati sljedeće podatke:

– identitet tvrtke (naziv i sjedište tvrtke, matični broj),

– kontakt podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail),

– bitna svojstva robe ili usluga (uključujući usluge i jamstva nakon prodaje),

– dostupnost artikala (svaki artikl ili usluga ponuđena na web stranici treba biti dostupna u razumnom roku),

– uvjete dostave artikala ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok dostave),

– sve cijene moraju biti jasno i nedvojbeno utvrđene te mora biti jasno prikazano jesu li u njih već uključeni porezi i troškovi prijevoza,

– način plaćanja i dostave,

– vremensku valjanost ponude,

– rok u kojem je još moguće odustati od ugovora i uvjete odustajanja; osim toga, i o tome košta li i koliko kupca odustaje od ugovora,

– pohranjeni tekst ugovora koji će biti dostupan kupcu na njegov zahtjev,

– objašnjenje postupka reklamacije, uključujući sve podatke o kontakt osobi ili službi za korisnike.

PONUDA ARTIKALA

Artikli na 3Vendo © često se ažuriraju i dostupni su. Ako ih nema na skladištu, to je također jasno označeno.

METODE PLAĆANJA

Ponuditelj omogućuje sljedeće načine plaćanja:

– gotovinom prilikom preuzimanja,

– s PayPal-om i kreditnim karticama (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) koje omogućuje Paypal.

*Za pojedinačne narudžbe zadržavamo pravo tražiti plaćanje virmanom na račun upravitelja – Kompetetnost d.o.o. (prema ponudi/budžetu).

Ponuditelj kupcu izdaje račun na trajnom mediju s detaljnim troškovima i uputama kako odustati od kupnje i vratiti artikle, ako je potrebno i moguće. Kupac je dužan provjeriti točnost podataka na računu te u roku od osam dana od dana primitka obavijestiti prodavatelja o greškama. Naknadno izrečene primjedbe na ispravnost izdanih računa ne uzimamo u obzir.

CIJENE

Sve cijene uključuju PDV, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju daljnju valjanost. Cijene vrijede u slučaju plaćanja navedenim načinima plaćanja, pod navedenim uvjetima.

Unatoč našim naporima da pružimo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podaci o cijeni budu netočni. U tom slučaju ili u slučaju da se cijena artikla promijeni tijekom obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti odustanak od kupnje, a ujedno će ponuđač kupcu ponuditi rješenje koje će biti obostrano zadovoljavajuće.

Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca sklopljen je u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac prima e-mail o statusu potvrđene narudžbe). Od tog trenutka sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i vrijede kako za ponuđača tako i za kupca.

Popusti, promotivni kodovi itd. ne zbrajaju se.

PROMO KOD

Promotivni kod donosi razne pogodnosti pri kupnji i vremenski je ograničen. Aktivni promotivni kod korisnik može pronaći na naslovnoj stranici oglasne poruke, na stranici pojedinog odjela, putem e-newslettera, slanjem putem klasične pošte ili drugim medijima.

Kako iskoristiti promo kod?

Promotivni kod je riječ koju registrirani korisnik upisuje u 1. koraku online kupnje – košarici, nakon što klikne na “Unesite promotivni kod ako ga imate”. Popust ili pogodnost će se uračunati odmah nakon toga.

E-VIJESTI

Korisnik je suglasan da ga prilikom prijave na e-biltene povremeno obavještavamo o novostima na stranici, novostima u ponudi i promotivnim akcijama. Davatelj se obvezuje da neće na bilo koji način zlouporabiti e-mail adresu korisnika niti je proslijediti trećoj strani. Korisnik se u bilo kojem trenutku može odjaviti od primanja newslettera.

PRAVILA DARIVANJA

Definicija uvjeta

Organizator nagradne igre je tvrtka 3Vendo © koju u Sloveniji zastupa Kompetetnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Sudionik nagradne igre je fizička osoba koja sudjeluje u objavljenim nagradnim akcijama.

Dobitnike nagrada određuje slučajni računalni odabir ili organizatorski odbor.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri (i drugim dodjelama proizvoda ili bonova)

Sudionici nagradne igre mogu biti fizičke osobe državljani Republike Slovenije. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe zaposlene kod priređivača nagradne igre i osobe zaposlene u drugim pravnim osobama povezanim s provedbom ove nagradne igre. Pravne osobe ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje ne prihvaćaju pravila nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri smatra se da je sudionik prihvatio pravila nagradne igre sudjelovanjem u objavljenoj nagradnoj igri.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri nije nužna kupnja usluga ili proizvoda organizatora nagradne igre.

Elektronsko izvlačenje nagrada

U izvlačenju mogu sudjelovati svi sudionici nagradne igre. Jedan sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom, osim ako nije drugačije navedeno u pojedinoj igri. Rezultat izvlačenja je konačan. Žalba nije moguća. Dobitnik će o primitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješten e-mailom ili običnom poštom.

Obveze trasata

Nagrada se ne može isplatiti u gotovini, niti se može zamijeniti za drugi predmet. Dobitnik je dužan priređivaču nagradne igre pisanim putem (e-mailom) dostaviti svoje osobne podatke – ime, prezime, adresu, e-mail adresu te telefonski i porezni broj, a sve najkasnije u roku od dva dana od primitka obavijesti da je on/ona je osvojio/la nagradu.

Plaćanje svih poreza na nagrade (uključujući PDV) odgovornost je organizatora.

Priređivač će dobitnicima nagrada poslati potvrdu sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o dostavi podataka za utvrđivanje poreza na dohodak. Dobitnik je dužan vrijednost nagrade prijaviti u prijavi poreza na dohodak. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan ispuniti Izjavu o prihvaćanju nagrade. Organizator nije odgovoran za poreze koji mogu nastati u vezi s bilo kojim drugim nagradama. Ukoliko dobitnik nagrade ne ispuni sve obveze, smatra se da dobitnik nagrade ne želi preuzeti nagradu, te se priređivač oslobađa svih obveza u odnosu na dobitnika nagrade iz ove nagradne igre i stječe pravo raspolaganja nagradom za bilo koju drugu svrhu. Nagrade nisu prenosive.

Ukoliko organizator nagradne igre u roku od tri (3) radna dana od trenutka kada dobitnik pošalje obavijest da je izvučen, iz bilo kojeg razloga (npr.: dobitnik izjavi da ne želi preuzeti nagradu, adresa ili e-mail adresa je nepotpuna ili netočna i sl.) ne primi sve potrebne podatke i izjavu da želi preuzeti nagradu, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu te se organizator oslobađa svih obveza u odnosu na dobitnika ove nagradne igre te stječe pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.

Zaštita osobnih podataka

Priređivač nagradne igre štiti sve osobne podatke dobivene od sudionika tijekom izvođenja nagradne igre sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Organizator može koristiti osobne podatke dobivene od sudionika isključivo u svrhe za koje su pribavljeni. Sudionik nagradne igre je suglasan da mu priređivač može slati obavijesti o ponudi priređivača. Sudionik ili njegov skrbnik ili zakonski zastupnik mogu u svakom trenutku opozvati svoju privolu za korištenje osobnih podataka dobivenih u nagradnoj igri u svrhu izravnog marketinga. Priređivač nagradne igre zadržava pravo organizirati dodjelu nagrada kao javni događaj. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik dopušta korištenje svog imena i adrese u audio, foto i video materijalu organizatora nagradne igre. Dobitnik dopušta organizatoru nagradne igre objavu njegovih osobnih podataka u medijima i na svjetskoj mreži radi obavještavanja o rezultatima izvlačenja ili preuzimanja nagrade.

Objava pravila nagradne igre

Dostavljanjem podataka putem obrasca za prijavu na ovoj stranici sudionici nagradne igre suglasni su da su upoznati s pravilima te se obvezuju postupati u skladu s pravilima nagradne igre. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće, ova pravila imaju prednost nad bilo kojom drugom objavom, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.

POSTUPAK KUPNJE

1. Narudžba prihvaćena

Nakon predaje narudžbe, kupac putem e-maila dobiva obavijest da je narudžba prihvaćena. Kupac na web stranici davatelja uvijek može dobiti sveobuhvatne informacije o statusu i sadržaju narudžbe.

2. Narudžba potvrđena

Ponuditelj pregledava narudžbu, provjerava raspoloživost naručenih artikala te narudžbu potvrđuje ili odbija s razlogom. Ponuditelj može pozvati kupca na njegov kontakt telefon radi provjere podataka ili osiguranja točnosti isporuke. Prilikom isporuke robe koju ponuditelj nema na zalihama u vlastitom skladištu, ponuditelj je isključivo vezan isporukom od strane dobavljača ponuditelju te rokom u kojem dobavljač može isporučiti robu ponuditelju. Ponuditelj putem e-maila obavještava kupca o ažurnim podacima vezanim uz dostavu robe. Ukoliko je rok dostave jako dug i kupac ne želi čekati, kupac može o tome obavijestiti ponuđača koji će artikl ukloniti iz narudžbe i vratiti kupcu već uplaćena sredstva, a ostale artikle iz narudžbe dostaviti na po izboru kupca ili otkazivanje cijele narudžbe. Ukoliko dobavljač ne potvrdi ponuditelju dobavljivost naručenih artikala najkasnije u roku od tri mjeseca od dana predaje narudžbe, dobavljač može odbiti kupčevu narudžbu s obrazloženjem da roba nije raspoloživa. Danom odbijanja narudžba kupca prestaje važiti. Ponuditelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog dužih rokova isporuke ili neisporuke robe koju ponuditelj nema na zalihama u vlastitom skladištu.

3. Roba otpremljena

Ponuditelj robu u dogovorenom roku pripremi, pošalje i o tome obavijesti kupca e-mailom. U navedenom e-mailu ponuđač također obavještava kupca o politici odustajanja od ugovora, kome se obratiti u slučaju kašnjenja isporuke i gdje se obratiti u slučaju reklamacije.

U slučaju da kupac odluči otkazati narudžbu, dužan nas je odmah obavijestiti putem e-maila [email protected]. Ukoliko se dogodi da je narudžba već otpremljena, kupac odbija pošiljku dostavnoj službi. U slučaju osobnog preuzimanja (kada je roba već spremna za preuzimanje), kupac svoju želju za otkazivanjem narudžbe javlja i putem gore navedenog e-maila.

U slučaju da kupac, koji se identificira telefonskim brojem ili e-mail adresom, ne izvrši narudžbu na web stranici, ponuđač ga može SMS-om ili e-mailom upozoriti o nedovršenom procesu kupnje te ga pozvati da dovrši kupnju ili se odjavi se s web stranice.

POKLON BON

Ovim općim pravilima postupanja s poklon bonom uređuju se i definiraju osnovni pojmovi i sva pitanja vezana uz korištenje poklon bonova od trenutka njihove kupnje do iskorištenja.

Pojedinačni pojmovi korišteni u ovim općim pravilima imaju sljedeće značenje:

– Izdavač je tvrtka Kompetetnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, matični broj: 6394329000.

– Poklon bon je identifikacijski papir koji izdaje izdavatelj uz naknadu, s jedinstvenim identifikacijskim    obilježjima i opremljen posebnim sigurnosnim elementima koji dokazuju njegovu vjerodostojnost. Poklon bonovi su vrijednosni bonovi koji iznose određeni novčani iznos izražen u novčanoj valuti.

– Ovlašteni nositelj je kupac darovnog bona.

– Otkup poklon bona je pravni čin kojim zakoniti vlasnik ostvaruje prava iz poklon bona od izdavatelja. Iskorištavanje darovnog bona događa se kada izdavatelj provjeri vjerodostojnost darovnog bona i prihvati isporuku darovnog bona od strane ovlaštenog imatelja.

– Prodajno mjesto je web stranica internet trgovine na kojoj se mogu kupiti poklon bonovi.

Poklon bon se može kupiti na prodajnom mjestu izdavatelja prema uvjetima poslovanja izdavatelja koji su objavljeni na web stranici izdavatelja: https://3vendo.com.hr/opci-uvjeti-poslovanja/.

Kupac ima pravo na popust pri prvoj kupnji. Kod ove kupnje, osim proizvoda, predmet kupnje je i poklon bon čija je kupoprodajna cijena jednaka iznosu popusta koji kupac ostvaruje na proizvod.

Poklon bon se može iskoristiti za kupnju u vrijednosti većoj od 100€ prema općim uvjetima koji su bili na snazi ​​u trenutku kupnje bona.

Valjanost poklon bona je naznačena na poklon bonu. Valjanost poklon bona nije moguće produžiti. Istekom valjanosti poklon bona prestaje njegova vrijednost.

Obveze izdavatelja, koje proizlaze iz ovih općih pravila i mjerodavnog zakonodavstva, u odnosu na ovlaštenog nositelja poklon bona nastaju od trenutka kada ovlašteni nositelj obavi kupnju na prodajnom mjestu, odnosno uplati navedenu vrijednost poklon bona i traje do iskorištenja bona od strane izdavatelja, odnosno do isteka valjanosti poklon bona.

Ovlašteni nositelj prava iz poklon bona može ostvariti unošenjem identifikacijskih podataka koji su vidljivi iz pojedinog bona u obrazac na web stranici prodajnog mjesta navedenog na bonu, pod uvjetom da ovaj poklon bon nije nevažeći ili nije otkupljen, izgubljen ili ukraden.

Pri ostvarivanju prava iz prethodnog stavka izdavatelj neće provjeravati materijalnu legitimaciju jer se pretpostavlja da je podnositelj bona ujedno i zakoniti vlasnik darovnog bona.

Pravni posjednik dužan je sačuvati račun koji dokazuje kupnju poklon bona te je odgovoran za sigurno čuvanje računa i poklon bonova, kako bi u najvećoj mogućoj mjeri spriječio njihov gubitak ili krađu.

Poklon bonovi glase na ime kupca i nisu prenosivi. Vaučere nije moguće zamijeniti za gotovinu.

Vrijednosti poklon bonova se ne zbrajaju prilikom iskorištenja.

Rok valjanosti poklon bonova određen je u uvjetima važećim u trenutku izdavanja poklon bona i naznačen na samom bonu. Za to vrijeme preporučljivo je iskoristiti poklon bon. Sva prava ili zahtjevi proizašli iz darovnog bona zastarijevaju u rokovima određenim Obligacijskim zakonikom (Ur. list RS, št. 83/2001 s izmjenama), odnosno u skladu s općim pravilima poslovanja izdavatelja.

Pravni posjednik može otkupiti poklon bon od izdavatelja samo predočenjem poklon bona kao plaćanja za robu.

Poklon bon se može iskoristiti u cijelosti i ne može se zamijeniti za gotovinu. U slučaju da je vrijednost pojedine robe veća ili da želi iskoristiti dodatna prava koja nisu navedena na poklon bonu, ovlašteni imatelj mora odgovarajuću razliku doplatiti izdavatelju poklon bona.

Ako ovlašteni imatelj iskoristi bon za kupnju robe čija je vrijednost niža od vrijednosti bona, gubi vrijednost razlike.

Poklon bon se ne može koristiti za kupnju poklon bona ili više poklon bonova.

Temeljem ovih općih uvjeta, izdavatelj odnosa ne priznaje pružatelje usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnima za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti sukladno propisima iz područja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Eventualne sporove izdavatelj i ovlašteni posjednik darovnog bona rješavat će sporazumno. U slučaju neuspjeha, pred nadležnim sudom.

Izdavač zadržava pravo izmjene općih pravila u bilo kojem trenutku. Obveza obavijesti o promjeni ispunjava se odgovarajućom objavom općih pravila na web stranici: https://3vendo.com.hr/opci-uvjeti-poslovanja/. Izmjena općih pravila stupa na snagu danom objave na web stranici, a stupa na snagu 15. dana od objave, osim ako važećim propisima nije drugačije određeno.

U slučaju da je darovni bon ukraden, izgubljen ili uništen, ovlašteni nositelj nema pravo na bilo kakav povrat ili naknadu u bilo kojem obliku. Prilikom obavljanja usluge vrijede isključivo uvjeti poslovanja izdavatelja. Pružanje usluga uređeno je pravilima koja vrijede za područje izdavatelja i vlastitim općim uvjetima poslovanja. U slučaju da izdavatelj odbije pružanje usluge iz gore navedenih razloga ili zbog nepoštivanja pravila ili ugovornih obveza, ne radi se o diskriminaciji.

Potvrdom predmetnih općih uvjeta kupac je suglasan s općim uvjetima korištenja darovnog bona te pravima i obvezama iz ovog ugovornog odnosa.

KUPNJA ZA PRAVNE OSOBE

Proces kupnje za pravne osobe je potpuno isti kao i za fizičke osobe, osim što prilikom unosa kontakt podataka u polje “Tvrtka” upisujete naziv tvrtke te također upisujete porezni broj tvrtke. Ispod adrese upišite sjedište tvrtke. Ako želite poslovni račun, prihvaćate uvjete poslovanja koji vrijede za tvrtke. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora: tvrtkama, samostalnim poduzetnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo povrat pošiljki artikala unutar jamstvenih uvjeta. Navedene organizacije nemaju mogućnost odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka robe bez navođenja razloga svoje odluke, kao što je to slučaj za potrošače (fizičke osobe). Svaki povrat ćemo tretirati individualno, te ćemo nastojati zadovoljiti kriterije dobavljača. Ako imate pravo na povrat robe, možete koristiti zamjenu za drugi artikl po vašem izboru (koji je isti ili skuplji). Nažalost, povrat novca nije moguć.

Načini plaćanja za pravne osobe

Internet trgovina 3Vendo © pravnim osobama omogućuje sljedeće načine plaćanja:

– gotovinom prilikom preuzimanja putem dostavne službe Overseas Express,

– s PayPal-om i kreditnim karticama (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) koje omogućuje Paypal.

*Za pojedinačne narudžbe zadržavamo pravo tražiti plaćanje virmanom na račun upravitelja Kompetentnost d.o.o. (prema ponudi/računu, gdje i dalje vrijedi online cijena).

IZDAVANJE RAČUNA TVRTKAMA U EU

U online trgovini 3Vendo © koju u Sloveniji zastupa Kompetetnost d.o.o. kupnju omogućujemo i tvrtkama koje su registrirane unutar država članica Europske unije, a ujedno su i porezni obveznici.

Za one koji žele izdati račun na tvrtku u inozemstvu, dopuštamo samo preuzimanje robe uz plaćanje unaprijed. Odmah pri predaji online narudžbe potrebno je naznačiti da će roba putovati iz Republike Slovenije nakon osobnog preuzimanja. Naknadne korekcije računa nisu moguće. Prilikom preuzimanja također je potrebno ispuniti i potpisati izjavu o prijenosu robe u drugu državu članicu Europske unije.

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač (navedeno se odnosi isključivo na fizičke osobe koje stječu robu u svrhe izvan svoje gospodarske djelatnosti) ima pravo obavijestiti tvrtku (na kontakt e-mail adresu [email protected]) u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe da odustaje od ugovora, a ne treba dati razlog za svoju odluku.

U slučaju odustajanja od ugovora, tvrtka će vratiti sve primljene uplate odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

Kako bi ostvario pravo na odustanak, potrošač mora obavijestiti tvrtku (na kontakt e-mail adresu [email protected]) o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim redovnom poštom ili e-poštom). U tu svrhu potrošač može opcionalno koristiti priloženi uzorak obrasca za odustanak.

Kako bi se rok za odustanak od ugovora uzeo u obzir, dovoljno je da obavijest o ostvarivanju prava potrošača na odustanak od ugovora pošalje prije isteka roka za odustanak od ovog ugovora. Učinci odustajanja od ugovora: ko potrošač odustane od ovog ugovora, tvrtka će mu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odustajanju od ovog ugovora, nadoknaditi sva primljena plaćanja, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova zbog odabira vrste dostave, koja nije najpovoljniji standardni oblik dostave koju tvrtka nudi). Takvu nadoknadu vrši tvrtka koristeći ista sredstva plaćanja koja su korištena za izvornu transakciju, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno; ni u kojem slučaju potrošač neće snositi nikakve troškove kao rezultat ovog povrata. Tvrtka može zadržati plaćanje dok se ne primi vraćena roba ili dok potrošač ne pošalje dokaz da je roba poslana natrag, ovisno o tome što se dogodi prije.

Rok se počinje računati jedan dan od dana preuzimanja. Jedini trošak koji potrošač tereti u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak posredovanja (otpreme) robe koji se obračunava prema cjeniku dostavne službe. Robu je potrebno vratiti prodavatelju najkasnije u roku od 30 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora (kupnje). Ukoliko potrošač možda već počne koristiti artikl ili ako skine sigurnosnu oznaku, odustajanje od ugovora nažalost više nije moguće.

Primljenu robu dužan je vratiti neoštećenu i u istoj količini, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili se njezina količina smanjila bez krivnje potrošača. Proizvođač artikla propisuje i njegovo originalno pakiranje (sukladno čl. 36. Zakona o zaštiti potrošača). Budući da je pakiranje sastavni dio artikla, isto tako mora biti u izvornom stanju kada je artikl primljen (tj. neoštećeno i u istoj količini).

U slučaju odustajanja od ugovora kod kojeg je korišten promotivni kod, ta sredstva se smatraju popustom i ne vraćaju se (vraća se plaćeni iznos). U slučaju da je korišten 3Vendo © poklon bon; smatra se sredstvom plaćanja te se pri odustajanju od ugovora uplaćeni iznos vraća na njegov IBAN (transakcijski račun, o čemu obavještava u obavijesti o odustajanju).

Povrat sredstava izvršit će se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora. Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravovremenost povrata, kao i evidencija uplata, povrat uplate kupcu se vrši isključivo virmanom na njegov transakcijski račun. Povrat uplate u gotovini nije moguć! Povrat primljene robe poduzeću u roku za odustanak smatra se obavijesti o odustajanju od ugovora.

U iznimnim slučajevima, kada artikli nisu vraćeni sukladno ZVPot-u, potrošaču možemo ponuditi kupnju artikla uz odgovarajuću naknadu koja se utvrđuje zapisnikom po povratu. Kupnja snižene vrijednosti uzima se u obzir nakon potvrde kupca putem e-maila. Potrošač ostvaruje korist od gore navedene naknade za otkup samo kada naruči drugi artikl iste ili veće vrijednosti.

Odustajanje potrošača od ugovora za artikle u setu

Ukoliko potrošač odluči odstupiti od ugovora za jedan od artikala koji su činili set, može zatražiti povrat novca ili zamjenu za neki drugi artikl. Kupac može vratiti ili zamijeniti jedan ili više artikala iz seta. Prilikom odustajanja od ugovora za artikl iz seta, potrošač dobiva povrat na IBAN iznosa u visini uplaćenih sredstava za predmetni artikl koji vraća. Prilikom zamjene za drugi artikl, potrošač mora biti oprezan kada traži alternativu da odabere artikl koji ima istu ili višu online cijenu od online cijene artikla koji vraća na zamjenu. Međutim, ušteda i cijena se mogu promijeniti. Ukoliko je ušteda na novom odabranom artiklu veća od uštede na vraćenom artiklu, razlika se ne vraća, a zamjena će se odvijati prema pravilima otkazivanja za artikle iz kompleta.

Nepostojanje prava na odustanak od ugovora i gubitak prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo odustati od ugovora u sljedećim slučajevima ili ugovorima: (osim ako se ugovorne strane prethodno drugačije ne dogovore):

1. od robe ili usluge čija cijena ovisi o tržišnim kolebanjima na koja društvo nema utjecaja, a koja mogu nastupiti u roku za raskid ugovora;

2. od roei koja je proizvedena prema točnim uputama potrošača i prilagođena njegovim osobnim potrebama;

3. od robe koja je kvarljiva ili kojoj brzo ističe rok trajanja;

4. od pružanja usluga, ako tvrtka ispuni ugovor u cijelosti, a pružanje usluge je započelo na temelju izričitog prethodnog pristanka potrošača i pristanka da gubi pravo na odustanak od ugovora kada ga tvrtka u cijelosti ispuni;

5. od isporuke zapečaćenih audio ili video zapisa i računalnih programa, ako je potrošač nakon dostave otvorio sigurnosni pečat;

6. od isporuke novina, periodičnih publikacija ili časopisa, osim pretplatničkih ugovora o isporuci tih publikacija;

7. od isporuke zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je potrošač nakon dostave otvorio pečat;

8. od isporukei robe koja je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugim stvarima;

9. od opskrbe alkoholnim pićima čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora i koja se mogu isporučiti nakon 30 dana, a njihova stvarna vrijednost ovisi o tržišnim kolebanjima na koja društvo nema utjecaja.

GARANCIJA

Ako nema podataka o jamstvu, artikal nema jamstvo ili su podaci trenutno nepoznati. U potonjem slučaju kupac se može obratiti ponuđaču koji će mu pružiti ažurne podatke.

STVARNA GREŠKA

Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke

Prodavatelj je dužan isporučiti robu potrošaču u skladu s ugovorom i odgovara za materijalne pogreške u izvršenju.

Kada je greška stvarna? Posebno kada:

– artikl nema svojstva koja omogućuju njegovu normalnu uporabu

– kupac dobije artikl koji ne odgovara modelu, jedina iznimka su prikazani modeli za obavijest.

Kako se provjerava prikladnost artikla?

Provjerava se drugim, besprijekornim artiklom iste vrste, a istovremeno i izjavama proizvođača ili oznakama na samom artiklu.

Kako stvarna pogreška stupa na snagu?

O svakom stvarnom nedostatku kupac nas mora obavijestiti uz točan opis io vlastitom trošku u zakonskom roku. Ujedno nam kupac dopušta pregled artikla.

U kojim slučajevima i kako mogu tražiti stvarnu pogrešku?

U slučajevima kada roba nema jamstvo. Mora se izvršiti u zakonom propisanim rokovima. Pravo na isticanje materijalne pogreške pobliže je uređeno odredbama Zakona o zaštiti potrošača:

Potrošač može ostvariti svoja prava iz materijalnog nedostatka ako o nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

U obavijesti o pogrešci potrošač mora pobliže opisati pogrešku i omogućiti prodavatelju da pregleda artikl.

O nedostatku kupac može obavijestiti prodavatelja osobno, o čemu mu prodavatelj izdaje potvrdu, ili istu dostaviti u trgovinu u kojoj je artikal kupljen ili predstavniku prodavatelja s kojim je sklopio ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pokažu nakon isteka dvije godine od isporuke artikla.

VRAĆENI ARTIKLI

Vraćeni artikli su artikli koji su kupljeni u internetskoj trgovini, (3Vendo ©, u Sloveniji zastupstvo Kompetetnost d.o.o.), vraćeni i imaju nedostatke (oštećena ambalaža, ogrebotine i sl.). Artikle kategorizirane kao ‘Vraćeni artikli’ nije moguće vratiti i zamijeniti za isti, novi artikl bez nadoplate, ali je moguća zamjena za isti ili drugi artikl iste vrijednosti (ili uz doplatu razlike).

DOSTAVA

Ponuditelj će robu ili uslugu isporučiti u dogovorenom roku. Ugovorni partner za dostavu pošiljaka je Overseas Express, no ponuđač zadržava pravo odabira druge dostavne službe, ukoliko će mu to omogućiti učinkovitije izvršenje narudžbe.

Dobavljač šalje sve artikle u roku od 4-6 radnih dana, osim ako nije drugačije navedeno.

Cijena dostave je 3,99 €. U slučaju plaćanja pouzećem potrebno je dodatno platiti iznos od 1,99 €. Ove troškove možete izbjeći ako plaćate kreditnom karticom ili PayPalom.

Kupljenu robu šaljemo samo u Hrvatsku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Davatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja.

Za sigurne autorizacije i transakcije kreditnim karticama brine tvrtka PayPal, budući da se kupnja obavlja PayPal plaćanjem, ali i kreditnim karticama. Prilikom plaćanja Paypalom korisnik se preusmjerava na web stranicu PayPal gdje vrši plaćanje. Autorizacije kreditnih kartica provode se u stvarnom vremenu uz trenutnu provjeru podataka iz banaka. Podaci o kartici nisu pohranjeni na poslužitelju pružatelja usluga.

Osobni podaci naših korisnika jedno su od područja kojem pridajemo iznimnu brigu i pozornost.

Voditelj internetske trgovine 3Vendo.com.hr – Kompetennost d.o.o. , sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, dužan je štititi osobne podatke svojih korisnika.

U poslovne svrhe 3Vendo.com.hr prikuplja sljedeće korisničke podatke:

– ime i prezime,

– adresu i mjesto prebivališta,

– email adresu (vaše korisničko ime),

– kontakt telefon,

– lozinku u šifriranom obliku,

– te ostale podatke koje korisnici unose u obrasce na web stranici 3Vendo.com.hr

Imate pravo na besplatne informacije o Vašim osobnim podacima koje imamo, kao i pravo na brisanje tih podataka. Ako imate pitanja u vezi s brisanjem, obradom ili korištenjem vaših podataka, obratite se na: [email protected] ili nam pošaljite zahtjev poštom.

Obavijesti o statusu narudžbe: zadržavamo pravo slati vam na uneseni tel. obavijest o broju SMS-om kada vaša narudžba bude poslana i ako artikli ne budu preuzeti u roku od 5 dana. Ukoliko artikli nisu preuzeti više od 5 dana, zadržavamo pravo poziva na navedeni broj telefona kao podsjetnik za preuzimanje artikala.

Obavijesti: nakon prijave na obavijesti Vaše ime i prezime, tel. broj i Vašu e-mail adresu koristimo uz Vaše dopuštenje u reklamne svrhe, sve dok ne odjavite primanje obavijesti. Za primanje obavijesti možete se prijaviti samo ako je prilikom narudžbe označena posebna kućica koja vam omogućuje prijavu. Obavijest možete dobiti putem e-maila, SMS-a ili telefonskog poziva.

Ukoliko unesete e-mail adresu na Facebooku ili u formu na naslovnoj stranici 3Vendo.com.hr putem koje dobivate kupon za popust na narudžbu, Vašu e-mail adresu ćemo pohraniti u svrhu informiranja o posebnim pogodnostima i promocijama online trgovine 3Vendo.com.hr. Iz baze primatelja obavijesti možete se u bilo kojem trenutku odjaviti porukom na [email protected] ili klikom na link ‘Odjava’ na dnu promotivnih e-mailova

Za odjavu s periodičnih promotivnih SMS poruka odgovorite na primljenu SMS poruku s tekstom “Odjava” i vaš ćemo broj telefona ukloniti iz baze primatelja poruka.

Ne odgovaramo za točnost podataka koje korisnici unose.

Za potrebe osiguranja prikupljaju se i IP adrese s kojih korisnici pristupaju web stranici. Na početku posjeta svakom korisniku se dodjeljuje sesijski kolačić za identifikaciju i praćenje košarice. lekosi 3Vendo.com.hr također može pohraniti neke trajne kolačiće na vaše računalo, tj.: identifikacijski broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje pri sljedećem posjetu), ocjene artikala (kako biste znali koje ste artikle već ocijenili) i kolačiće sustava Google Analytics (analiza posjeta web stranici).

Svi navedeni podaci, osim kolačića, trajno se pohranjuju na serveru 3Vendo.com.hr. Sesijski kolačići pohranjuju se u memoriju poslužitelja samo za vrijeme trajanja posjeta i brišu se nakon sat vremena neaktivnosti, dok se trajni kolačići pohranjuju na računalu posjetitelja.

Administratori 3Vendo.com.hr mogu koristiti podatke u anonimiziranom sumarnom obliku za potrebe statističke analize.

Administrator internetske trgovine 3Vendo.com.hr ni pod kojim uvjetima neće predati korisničke podatke neovlaštenim osobama. Dostavnoj službi ćemo povjeriti samo podatke korisnika koji su nužni za dostavu. Kontaktirati ćemo korisnika putem sredstava daljinske komunikacije samo ako se korisnik tome izričito ne protivi.

Podatke koje prikuplja i obrađuje 3Vendo.com.hr objavit ćemo samo ako je takva obveza propisana zakonom, odnosno u dobroj vjeri da je to potrebno za postupke pred sudovima ili drugim tijelima državne vlasti te za zaštitu i ostvarivanje legitimnih interesa 3Vendo.com.hr. Obvezujemo se čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web stranice portala 3Vendo.com.hr.

Sakupljač osobnih podataka je tvrtka Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Voditelj obrade će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za usluge koje nudi. Učinit će sve što je potrebno da ih zaštiti od bilo kakvih povreda i zloporaba. Za potrebe pružanja usluga, operater prikuplja, vodi, obrađuje i pohranjuje podatke korisnika.

Tvrtka Kompetennost d.o.o. na neodređeno vrijeme pohranjuje sljedeće podatke registriranih članova 3Vendo.com.hr: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon, primarnu adresu i adrese za dostavu, državu prebivališta, vrijeme i datum registracije i druge podatke koje korisnik dobrovoljno unosi u obrasce u internetskoj trgovini; ostale podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno unese u svoj profil. Kompetentnost d.o.o. koristi navedene osobne podatke za potrebe ispunjenja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i ostale potrebne komunikacije s korisnikom. Podatke korisnika ni pod kojim uvjetima neće dati neovlaštenim osobama.

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik, i to na način da osigurava sigurnost svoje e-mail adrese, korisničkog imena i lozinke, kao i odgovarajuću programsku (antivirusnu) zaštitu svog računala.

Registrirani korisnici mogu prestati koristiti internetsku trgovinu u bilo kojem trenutku i mogu otkazati svoju registraciju. To čine pisanom objavom poništenja registracije

Podaci koje prikuplja tvrtka Kompetetnost d.o.o. obrađuje do opoziva privole osobe. Pisani otkaz možete poslati na [email protected]. Neovisno o otkazu, tvrtka Kompetentnost d.o.o. koristi podatke za ispunjavanje ugovornih obveza.

Ponuditelj se obvezuje trajno čuvati sve osobne podatke korisnika. Davatelj na neodređeno vrijeme pohranjuje IP adrese svih posjetitelja 3Vendo ©, a za registrirane članove: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon, primarnu adresu i adrese za dostavu, državu prebivališta, vrijeme i datum registracije i arhivu. komunikacije s davateljem usluga. Ponuditelj će osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i ostale potrebne komunikacije. Podatke korisnika ni pod kojim uvjetima neće dati neovlaštenim osobama. Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik, i to na način da osigurava sigurnost svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (antivirusnu) zaštitu svog računala.

KOMUNIKACIJA

Ponuditelj će kontaktirati korisnika putem sredstava daljinske komunikacije samo ako se korisnik tome izričito ne protivi.

Recenzije korisnika

Mišljenja ili komentari koje pišu korisnici dio su funkcionalnosti trgovine. Ponuđač omogućuje svakom registriranom korisniku trgovine da napiše mišljenje, a ponuđač ih pregledava prije konačne objave. Ponuditelj neće objavljivati ​​mišljenja ili priloge koji su na bilo koji način uvredljivi i, po mišljenju davatelja, ne donose korist drugim korisnicima i posjetiteljima. Slanjem mišljenja ili komentara korisnik se izričito slaže s uvjetima korištenja te dopušta ponuđaču objavu dijela ili cijelog teksta u svim elektroničkim i drugim medijima. Davatelj ima pravo koristiti sadržaj neograničeno vrijeme i za bilo koju svrhu koja je u njegovom poslovnom interesu, uključujući objavu u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama. Autor mišljenja ujedno izjavljuje i jamči da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava na pisana mišljenja i komentare, te da ta prava neisključivo i na neodređeno vrijeme prenosi na davatelja.

ODGOVORNOST

Ponuditelj se trudi da podaci objavljeni na njegovim stranicama budu ažurni i točni. Ipak, može se dogoditi da pružatelj ne uspije ispraviti podatke na web stranicama. U tom slučaju ponuđač će obavijestiti kupca o promjenama te mu omogućiti odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog artikla. Ponuditelj zadržava pravo ne isporučiti artikl kupcu te o tome obavijestiti kupca u slučaju da iz bilo kojeg drugog razloga utvrdi da artikl nije isporučiv. Ponuditelj nije odgovoran za sadržaj mišljenja o člancima koje su napisali korisnici. Svi komentari se pregledavaju. Ponuditelj zadržava pravo da fotografije budu simbolične. Ponuditelj ima mogućnost odustati od ugovora s kupcem samo ako se utvrdi očita pogreška (čl. 46. OZ-a). Očita pogreška definirana je kao bitna svojstva predmeta i sve pogreške koje se prema običajima prometa ili prema namjeri stranaka smatraju odlučujućima, a zbog  kojih u slučaju saznanja davatelj ne bi potvrdio ili sklopio ugovor. To također uključuje očite pogreške u određivanju cijena. Ponuditelj zadržava pravo izmjene uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

PRIGOVORI I SPOROVI

Ponuditelj se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. Ponuditelj se svim silama trudi ispuniti svoju dužnost uspostaviti učinkovit sustav rješavanja prigovora i odrediti osobu s kojom, u slučaju problema, kupac može kontaktirati putem elektroničke pošte. Prigovor se podnosi putem e-mail adrese info@3vendo.com.hr. Žalbeni postupak je povjerljiv. Za slovenske (međunarodne) potrošače nudimo poveznicu na SRPS (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Neovisno o prethodnom stavku Kompetentnost d.o.o. ne priznaje niti jednog pružatelja IRPS-a nadležnim za rješavanje potrošačkog spora.

Ponuditelj je svjestan da je bitno obilježje potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, njegova nerazmjernost između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastaju u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka potrošaču da ne pokrene spor pred sudom. Stoga pružatelj ulaže sve napore da se eventualni sporovi riješe mirnim putem. Sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog ugovornog odnosa strane će nastojati riješiti mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, sporove će rješavati stvarno i mjesno nadležni sud.

Želimo vam obilje elegantne kupovine!

3vendo tim